[1 Jun - 30 Jun] 出发点:Arrival TOKYO(HANEDA)

航空公司 航班号 出发点 出发 到达 评论 预订
641 TOKYO(HANEDA) 6:25 8:10 reserve
301 TOKYO(HANEDA) 6:30 8:20 reserve
619 TOKYO(HANEDA) 6:45 8:35 reserve
303 TOKYO(HANEDA) 7:45 9:35 reserve
71 TOKYO(HANEDA) 7:45 9:35 reserve
2471 TOKYO(HANEDA) 7:45 9:35 Codeshare flights.(Operated by Solaseed Air) reserve
643 TOKYO(HANEDA) 8:05 9:55 reserve
621 TOKYO(HANEDA) 9:05 10:55 reserve
645 TOKYO(HANEDA) 10:10 11:55 reserve
623 TOKYO(HANEDA) 11:40 13:30 reserve
647 TOKYO(HANEDA) 11:55 13:45 reserve
75 TOKYO(HANEDA) 13:20 15:05 reserve
2475 TOKYO(HANEDA) 13:20 15:05 Codeshare flights.(Operated by Solaseed Air) reserve
649 TOKYO(HANEDA) 13:35 15:20 reserve
625 TOKYO(HANEDA) 14:10 15:55 reserve
77 TOKYO(HANEDA) 15:15 17:10 reserve
2477 TOKYO(HANEDA) 15:15 17:10 Codeshare flights.(Operated by Solaseed Air) reserve
307 TOKYO(HANEDA) 15:30 17:20 reserve
651 TOKYO(HANEDA) 16:35 18:20 reserve
627 TOKYO(HANEDA) 16:50 18:40 reserve
653 TOKYO(HANEDA) 17:55 19:45 reserve
79 TOKYO(HANEDA) 18:10 20:05 reserve
2479 TOKYO(HANEDA) 18:10 20:05 Codeshare flights.(Operated by Solaseed Air) reserve
309 TOKYO(HANEDA) 18:50 20:40 reserve
629 TOKYO(HANEDA) 18:55 20:40 reserve
655 TOKYO(HANEDA) 19:15 21:05 reserve

・单击浏览器的刷新按钮以查看最新信息。
・本页登载的航班信息由各航空公司提供。
・如果由于天气状况等原因航班时刻表被打乱,或者如果设备出现故障等,可能无法准确及时地显示信息。
・如果您打算使用这些信息,请提前与各航空公司确认。


※航班搜索和预订将移至外部网站。
请注意,对于与使用本网站有关的任何问题或损害,我们概不负责。